Osmanische MalerInnen-Vereinigung

Die Osmanische MalerInnen-Vereinigung (Osmanlı Ressamlar Cemiyeti), http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_Ressamlar_Cemiyeti LINK verilecek ist die erste KünstlerInnenvereinigung im osmanischen Reich. Die Künstlerinnen Mihri Hanım ve Müfide Kadri waren auch Mitglieder dieser Organisation.

Die Osmanische MalerInnen-Vereinigung (Osmanlı Ressamlar Cemiyeti) gab die Kunstzeitung Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi heraus, die zwischen März 1910 und Juli 1914 monatlich erschien.

Gegründet 1908, änderte die Osmanischen MalerInnen-Vereinigung (Osmanlı Ressamlar Cemiyeti) ihren Namen 1921 zunächst in Türk Ressamlar Cemiyeti (Türkische Maler Vereinigung), ab 1926 nannte sich der Verein „Vereinigung der Schönen Künste der Türkei" (Türk Sanayii Nefise Birliği).

Seit 1929 heißt die inzwischen interdiziplinär konzipierte Vereinigung Güzel Sanatlar Birliği (Vereinigung der Schönen Künste).

Weiterführende Literatur:

Yaprak Zihnioğlu (Ed.), Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi 1911 – 1914, İstanbul, 2007.

Abdullah Sinan Güler, İkinci Meşrutiyet Ortamında Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ve Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Programı, Doktora Tezi, İstanbul, 1994.

euro.message madebycat ®