Aşık Çelebi

Anche Aşık Çelebi ha stilato un'enciclopedia dei poeti intitolata Meşâiru'ş-Şuarâ (1556). L'autore descrive tra i 324 e i 360 poeti, a seconda della copia manoscritta dell'opera presa in considerazione.

Filiz Kılıç (Ed.), Aşık Çelebi, Meşâiru'ş-Şuarâ, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 3 vol., Istanbul, 2010.

euro.message madebycat ®