Kürtaj Haberleri Söyleminde Şiddetin İktidarı

Nüket Elpeze Ergeç

Okul:
Akademik Ünvan: Prof. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum: Çukurova Üniversitesi
Yıl: 2015
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Bu çalışmada şiddet, Michel Foucault'nun biyoiktidar kavramı ile haber metinlerindeki söylemler üzerinden açıklanmış ve "kürtaj yasası" haberleri örnekleminde biyoiktidar kavramı ve şiddet, Foucaultcu bir yaklaşımla incelenmiştir. Şiddet kavramı, ihlâl olarak kabul edilen tanımı üzerinden hareket edilerek, inceltilmiş şiddet pratiğinin bir görünümü ve biyoiktidarın bir yansıması olarak ele alınarak, iktidar ve şiddet ilişkisindeki eklemlemeleri belirlemek için eleştirel bir okuma yapılmış ve Foucault'nun önerdiği beden üzerinde yaşayan iktidara dönüşüm, bir düşünce pratiği olarak görülmüştür.
Kürtaj haber söylemleri, eleştirel söylem analizi ile incelenmiş, disiplin altında tutan, beden ve nüfusa ilişkin her şeyi düzenleyen iktidarın her yerde olduğu, şiddeti haklılaştırdığı ve normalleştirdiği haber söylemleri aracılığıyla ortaya konulmuştur. Kürtaj haberlerinde görülen inceltilmiş ve kılık değiştirmiş şiddet, fiziki olmaktan çok ruhsal/psikolojik biçime bürünmüş ve öldürmeyi hedeflemekten çok hayatta bırakmaya çalışan bir iktidar görüntüsüyle, söylemlerin arasına yerleşmiştir.
Biyoiktidar aracılığıyla iktidarın değişen bu durumu, disiplin altında tutmayı haklılaştıran bir görünüme de bürünebilir ve kadının kendi bedeni üzerinde karar verme hakkı, elinden alarak "bırakalım cinayet mi işlesinler" gibi savlarla haklılık kazandırma amacı güden normalleştirici söylemlerle yapar. İktidar pratiklerinde yaşanan bu dönüşüm, nüfus politikaları bakımından kitlelerin kontrolünü kolaylaştıran yöntemler olarak gelişir.

euro.message madebycat ®