Türkiye Kadın Tarihi Akademik Araştırmalar Arşivi

Türkiye Kadın Tarihi Akademik Araştırmalar Arşivi

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) kadın belleği oluşturmaya yönelik çalışmaları kapsamındaki önem verdiği bir diğer projesi de, internet sitesinde sunduğu Türkiye Kadın Tarihi Akademik Araştırmalar Arşivi hizmetidir. Türkiye Kadın Tarihi Akademik Araştırmalar Arşivi'nin amacı, kadın tarihi konusunda yapılmış bitirme, lisans, yüksek lisans, doktora tezi ve tüm doktora sonrası çalışmalarının hepsine birden ulaşılabilecek bir bilgi havuzu yaratmaktır.

Bir bilgi havuzundan tüm çalışmalara ulaşabilmek, araştırmacıların zaman ekonomisine önemli bir katkı olmasıyla birlikte, Türkiye kadın tarihi çalışmalarının akademik alanda yoğunlaştığı konuları gösteren, işlevsel bir kategoriler haritasının ortaya çıkmasına da olanak sağlar. Türkiye Kadın Tarihi Akademik Araştırmalar Arşivi, tanımlanan alanlarda Türkiye kadın tarihi konulu akademik çalışmaların pdf dosyalarını veya bibliyografik bilgilerini toplar ve kullanıma sunar. Çalışmasının tümünü ya da sadece bibliyografik bilgilerini veritabanına bildirmek, araştırmacının kendi seçimine bağlıdır.

Türkiye Kadın Tarihi Akademik Araştırmalar Arşivi projesinde, Türkiye'deki akademik çevreler bu arşivin varlığı ve işlevi hakkında bilgilendirilir ve tüm üniversitelerle ortak çalışılır. İnternet sitesinin açılmasından önce tamamlanmış çalışmalara ait bibliyografik bilgiler de, zaman içinde Türkiye Kadın Tarihi Bilgi Merkezi'ne eklenecektir.

Bu sayfadaki bilgileri meslekdaşları ile paylaştıkları ve çalışmalarını bilgi havuzuna yükleyerek, kadın belleğine etkin katkıda bulundukları için, İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) tüm kadın tarihi araştırmacılarına teşekkür eder.

Türkiye kadın tarihi ile ilgili çalışmalarınızı yüklemek için tıklayınız


Meral Akkent
İstanbul Kadın Müzesi® (İKM)
Küratör

euro.message madebycat ®