Feminist Anlatı Yaklaşımıyla Mustang Filmi ve Dişil Dilin Kurulmasında Bir Yöntem Değerlendirilmesi; Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi

Nüket Elpeze Ergeç

Okul:
Akademik Ünvan: Prof. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum: Çukurova Üniversitesi
Yıl: 2019
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Bu çalışmada, sinemada feminist teori ve feminist anlatı yaklaşımları temelinde, kadın yönetmen aracılığıyla sinemada dişil dil kurabilmenin imkanlarına ilişkin bir çerçeve çizilmiştir.
Bu çerçeveye kadın seyirciyi dahil etmek ve filmle kurduğu bağlantıyı görmek için yeni ve farklı bir yöntem olarak Dijital Hikaye Anlatım Atölyesi düzenlenmiştir. Bu amaçla çalışmada Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filmi yargısal örneklemle seçilerek anlatısı, bakış açısı ve karakterleri aracılığıyla dişil dili izleyiciye nasıl sunduğu Anneke M. Smelik'in (2008) feminist film anlatısı ile değerlendirilmiştir. Filmin, toplumsal cinsiyet farklılığını kadın bakışı ile sunduğu ve cinsler arasındaki asimetrik iktidar ilişkisini eleştiriler getirdiği görülmüştür.
Çalışmada filmin kadın seyircisi, "Benim Sahnem" Dijital Hikaye Anlatı Atölyesine alınmış ve atölye sürecinde Mustang filmi bağlamında altı dijital hikaye üretilmiştir. Atölyede, katılımcıların film sahneleri ile özdeşleşim kurarak hikayelerini yazımları ve dişil dili oluşturma biçimleri gözlemlenmiş, hikayelerin içerik ve tematik analizlerinde kadınlığı, hikayelerin merkezine yerleştirildiği görülmüştür.

euro.message madebycat ®