Neş`e Erdok resminde konu, biçim, içerik (anlam) açısından gerçeklik olgusu

YÜCEL İZ

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2006
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada halen Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi ve 1968 kuşağı sanatçılarından Prof. Neş'e Erdok'un yapıtlarında konu, biçim, içerik (anlam) açısından gerçeklik olgusu araştırılmıştır. Figüratif resmin çözümlenmesinde ve resmi anlamakta asal olan figür, konu, biçim, içerik, gerçeklik terimlerinin genel ve sanatsal açılımı yapılmış, daha sonra Erdok resmindeki gerçeklik olgusu, bu ölçütler açısından incelenmiştir.

Figüratif resimde insanın korkusu, inancı, gücü, sevinci, dramı, sorumluluğu ve değerleri konu olagelmiştir. Erdok resminde konu, kentsel yaşamda gözlemlediği ve evrensel karakter kazandırdığı, çevresindeki insanların yaşamıdır. Dolayısıyla konusu gerçeklikle başlar.

Sanatçının yapıtlarında biçim en önemli öğedir. Figür değişik kaygılardan kaynaklanan biçim bozumuna uğratılmış, çizgi renge öncellenmiştir. Genel biçim özelliği olarak, figürlerinde anıtsal görünüm, espasın sıkıştırılmasıyla üst üste yığılma, mekânda kurgusallık, klasik anlamda ışık gölge bulunmayışı ve durağanlık sayılabilir. Sanatçının öznelliğini yansıtan bu özellikler doğal gerçekliğe aykırıdır.

Anlam iletiminde figürün yüzü, elleri, ayakları, yapıttaki renksiz renkler, kararlı konturlar ve kedi figürleri kullanılmıştır. Yapıtların anlamı, sanatçının gerçekliğini yansıttığı için gerçektir. Ancak anlamı ileten biçimler doğal gerçeklikten uzaktır. Sanatta gerçeklik olgusu sanatçının belleğinde oluşur, dolayısıyla zihinsel+duygusal bir olgudur, doğal (bilimsel) gerçeklikle ilgisi yoktur. Sanatsal gerçeklik yapıtın kendisinde aranmalıdır.

euro.message madebycat ®