Füreya Koral'ın 'sanatçı' kimliğinin toplumsal cinsiyet bağlamında çözümlenmesi

BELMA TIRPANLI STEFANUTTİ

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2010
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kadın sanatçıların 'olağan dışılık' özelliğiyle belirlendiği batılı anlamda bir sanat tarihi yazımı içerisinde Füreya Koral'ın `kadın sanatçı'lığının çözümlenmesi, kadın özgürlüğü ve sanat geleneğinin batılı özellikleri ve Osmanlı/Türk toplumunun özellikleri ile birlikte ele alınmıştır.

Kadınların sanatında kadın duyarlılığını yansıtan imge ve simgeler araştırılırken feminist sanat, kadına özgü bir sanatın var olup olamayacağını sorunsalı sorgulanarak, Füreya Koral'ın kadın kimliği ve bilinci ve buna bağlı olarak kadın sanatçı kimliğini belirleyen tarihsel koşullar incelenmiş, sanatçının dâhil olduğu toplumsal yapı ve kültür, dolayısıyla dönemsel yapıyla bağdaşan aile yapısı, sosyal sınıf, eğitim, sanat kurumları ve örgütlenmeleri, meşru normatif kalıplar, ekonomik şartlar, toplumsal cinsiyet ideolojileri, toplumsal ilişkiler ağı gibi sanatçının kimliğini oluşturan faktörler incelenmiştir.

euro.message madebycat ®