TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET

Veda Bilican Gökkaya

Okul:
Akademik Ünvan: Yard. Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2011
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada, insanlıkla birlikte başlayan ve her zaman kendini farklı biçimlerde vareden şiddet olgusu tartışılmıştır. Şiddet kavramı dar ve geniş çerçevede tanımlanmış, şiddet türlerine özellikle de ekonomik şiddete (aile içinde ve dışında) yer verilerek, şiddetin nedenlerine, sonuçlarına, şiddeti uygulayan ve maruz kalanların toplumdaki konumlarına açıklık getirilmiştir.

Çok eski bir olgu olan şiddetin, en çok kadınlara uygulandığını ortaya koyan araştırmalar, bu durumun toplumsal yapının özelliklerinden (sosyo-kültürel ve ekonomik vb) kaynaklandığını ileri sürerler. Toplumsal yapıdaki egemen eril ideolojilerin, bu durumu içselleştirip, varlığını sürdürdüğünü belirten çalışmalar, kadının bu durumunu "kadının yoksunlaşması" ya da "yoksullaştırılması" olarak da ifade etmişlerdir.

(Özeti siteye yönlendiren: İrem Karamanop)

euro.message madebycat ®