Batı'da ve Türkiye'de Kadın Hareketleri ve Feminizm

Elmas Şahin

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2013
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

1792'de Mary Wollstonecraft'ın A Vindication of the Rights of Woman adlı eserinin, onu takiben 1848 Seneca Falls Toplantısı ile başlayan kadın dernekleri ve organizasyonlarının etkisiyle1880'lerden itibaren feminizm kavramı uluslararası boyutlarda tanındı.

Olympe de Gouges, Elizabeth C. Stanton, Susan B. Anthony, Margaret Fuller, John Stuart Mill, Hubertine Auclert, Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Betty Friedan, Germaine Greer, Shulamith Firestone, Kate Millett ve Alice Walker ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda ise Tanzimat'la birlikte 1839'lardan itibaren Leyla Hanım, Nigar Hanım, Fatma Aliye Hanım, Makbule Leman, Ahmet Mithat Efendi, Abdulhak Hamid, Fatma Seniye, Halide Edib, Nezihe Muhittin ve diğer kadın hakları savunucusu yazarlar on dokuzuncu yüzyılın gündeminde yer alan kadınların hak ve özgürlükleri konusunda düşündüler ve yazdılar.

Cumhuriyet Türkiye'sinde ise Adalet Ağaoğlu, Leylâ Erbil, Füruzan, Nazlı Eray, Latife Tekin, İsmet Kür, Pınar Kür, Erendiz Atasü gibi yazarlar, kadın hareketi, feminist düşünce, feminist yazın, kadın yazını ve kadın dili kavramlarını tartıştılar.

Çalışmada geçmişten günümüze tek tek kadınların ve kadın hareketleri ve feminizm aktivistlerinin sosyalizm, Marksizm, psikanalizci, varoluşçuluk, cinsiyet ilişkileri, ataerkillik, bireyin iğdiş edilmesi, bekâret, anne kız ilşkileri, ensest, eşitlik ve özgürlük bağlamındaki tartışmaları inceleniyor.

euro.message madebycat ®