Adalet Ağaoğlu'nun "Çatıdaki Çatlak" ve Tennessee Williams'ın "Arzu Tramvayı" adlı oyunlarında kadın karakterlerin karşılaştırılması

SERAP OKYAY

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2009
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada Adalet Ağaoğlu'nun "Çatıdaki Çatlak" ve Amerikan yazar Tennessee Williams'ın "Arzu Tramvayı" adlı oyunlarındaki kadın karakterlerin karşılaştırılması yapılıyor, her iki yazarın kadın karakterleri nasıl yansıttığı üzerinde duruluyor.

Bu iki yapıt arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya koyulurken feminist eleştiri yönteminden yararlanılıyor ve kadın karakterlerin karşılaştırılması sağlanıyor. Feminist eleştiri yöntemi ışığında bu çalışmada, ataerkil toplum yapısından kaynaklanan kadınlara ve erkeklere karşı farklı bakış açılarının oluşmasının nedenleri üzerinde durulyor.

Araştırma, kadınların toplumsal hayatta yaşadıkları sorunların hangi toplumda olursa olsun benzerlik gösterdiğini vurguluyor. "Çatıdaki Çatlak" ve "Arzu Tramvayı" iki farklı kültürde yetişmiş, farklı kültürel birikime ve bakış açısına sahip iki ayrı yazar tarafından yazılmıştır. Fakat her iki yapıttaki kadın karakterler de toplumsal yaşamda benzer sorunları yaşamaktadır.

(Özeti siteye yönlendirici: Nihan Dalbeler)

euro.message madebycat ®