Oya Baydar'ın romanlarında kadın tipleri

YELİZ SEZEN

Okul:
Akademik Ünvan:
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2013
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Oya Baydar, yakın dönemde Türkiye'de yaşanan sosyal ve siyasal pek çok konuyu eserlerinde ele almıştır. Yazar kimliğinin yanında sosyolog kimliği de taşıyan Oya Baydar, eserlerinde kadın kahramanlara önemli yer vermiştir. İncelenen altı romanda kadın kahramanların erkek kahramanlardan daha ayrıntılı işlendiği, sosyal sınıfları, siyasi seçimleri, eğitim durumları ne olursa olsun kadınların, erkek iktidarında yaşadığı gözlemlenir.

İncelenen romanlardaki kadınlar, sosyal sınıf, eğitim, siyasî duruş ve ilişkileri açısından incelenmiş ve kahramanların çoğunun sosyalist ideoloji sahibi ve eğitimli kadınlar oldukları saptanmış ve kadın kahramanların ataerkil sistemin toplumsal cinsiyet rollerini reddetmeleri ve bu karşı koyuşun kadınların özel yaşamlarını nasıl etkilediği irdelenmiştir.

euro.message madebycat ®