Adalet Ağaoğlu'nun "Çatıdaki Çatlak" ve Tennessee Williams'ın "Arzu Tramvayı" adlı oyunlarında kadın karakterlerin karşılaştırılması

SERAP OKYAY

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yıl: 2009
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Bu çalışmada Türkiye'den Adalet Ağaoğlu'nun "Çatıdaki Çatlak" ve Amerika Birlşik Devletleri'nden Tennessee Williams'ın "Arzu Tramvayı" adlı oyunlarındaki kadın karakterlerin karşılaştırılması yapılmış ve her iki yazarın kadın karakterleri nasıl yansıttığı incelenmiştir.

İki yapıt arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya koyulurken ve kadın karakterlerin karşılaştırılırken feminist eleştiri yönteminden yararlanılmış ve ataerkil toplum yapısından kaynaklanan kadınlara ve erkeklere karşı farklı bakış açılarının oluşmasının nedenleri üzerinde durulmuştur.

euro.message madebycat ®