Oya Baydar'ın eserlerinde kadın ve iktidar ilişkisi

EVRİM GÜLER AKSOY

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yıl: 2009
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Edebiyatta kadın ve iktidar meselesini araştıran bu çalışmada Oya Baydar ve eserleri seçilmiş ve yazarın iktidar meselesine odaklanmış olan Sıcak Külleri Kaldı başlıklı romanı incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde iktidar kavramı teorik bir temelde ele alınmış ve kavramın siyasi ve sosyolojik kökeni incelenmiştir. İkinci bölüm feminist edebiyat eleştirisine ayrılmış ve iktidar meselesine yönelmiş olan feminist yaklaşımların kadın ve iktidar ilişkisine bakışları gözden geçirilmiştir. Üçüncü bölümde teorik verilerin ışığında Oya Baydar'ın Sıcak Külleri Kaldı başlıklı romanında kadın ve iktidar meselesine yaklaşımı analiz edilmiştir.

euro.message madebycat ®