Kerime Nadir'in romanlarında toplumsal cinsiyet rollerinin inşası

HATİCE NİLÜFER GÜNAY

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yıl: 2007
Format: Yüksek lisans tezi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Kerime Nadir, cumhuriyet sonrası en çok roman yazan, okuma alışkanlığı olmayan kesimlere okuma zevkini kazandıran bir yazardır. Eserleri, gazetelerde tefrika edilmiş kitap olarak basılmış ve sinemaya uyarlanmıştır. Eserleri, popüler aşk romanları statüsünde ele alınan, edebi değeri olmadığı söylenen ve edebiyat tarihinde yer almayan Kerime Nadir'in eserleri bu çalışmada cinslilendirme (gendering) çerçevesinde incelenmiştir.

Kerime Nadir, batılı modern yasamın tüm gereklerini ev içi yasamda kadın üzerinden okuyucusuna aktarmakta ve romanlarını kadın kahramanlar üzerine yazmasına rağmen pek çok eserinde anlatıları erkek kahramanlara yaptırmaktadır.

Kerime Nadir'in kadın kahramanları, öğrenilmiş toplumsal rollerin dışına çıkan, özgür eğitimli, ekonomik gücü olan, duygularını rahatça ifade edebilen, kadın-erkek eşitliğine inanan kişilerdir. Erkek kahramanları ise, duygusal ve hassastırlar. Tipik ataerkil erkek modeline uymazlar. Ataerkil erkek modelini ikincil, üçüncül erkek karakterlerde görürüz. Bu rol modelini sergileyen erkekler hayata tutunamayan, başarısız kişiliklerdir.

Kerime Nadir, eserlerinde evlilik müessesesini de sorgulamakta ve kadın-erkek eşitliğinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu vurgulayışta, kendi deyisi ile "Kadınlık alemi" adına ciddi söylemleri vardır.

euro.message madebycat ®