HANIM VE HANIMLAR DERGİSİNİN YENİ HARFLERE AKTARIMI

SELİN LAFCI

Okul:
Akademik Ünvan: Diğer
Bağlı olduğunuz Kurum: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Yıl: 2013
Format: Bitirme/Mezuniyet Projesi
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların kendilerini ifade etmeleri, tanıtmaları ve faaliyetlerini duyurmaları ilk kez basın aracılığıyla gerçekleşmiştir. Kadınlara toplum içinde layık oldukları değerin verilmesi ve kadınların biliçlenmesi amacıyla çeşitli süreli yayınlar çıkarılmıştır. Basında kadınlara ait imzalara, dönem gazetelerinde, bazı gazetelerin çıkardıkları kadına ait sayfa ve eklerde, özellikle de kadın dergilerinde rastlamak mümkündür.

Türkiye'de kadın araştırmaları alanındaki ilk girişimler, Tanzimat Dönemi'nde gerçekleşmiştir. Kadın dergileri, Tanzimat'la başlayan modernleşme ve yenileşme sürecinde, "kadın" konusunda yaşanan sosyal ve kültürel gelişmelerin bir sonucudur.

Çalışma, kadının Türkiye'deki tarihsel süreç içerisindeki konumunun incelenmesinde önemli veriler sağlayan kadın dergilerinden Hanım ve Hanımlar dergisinin yeni harflere aktarımını içermektedir.

euro.message madebycat ®