HALİDE EDİB-ADIVAR VE FEMİNİST YAZIN

BEYHAN UYGUN AYTEMİZ

Okul:
Akademik Ünvan: Yard. Doç. Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum:
Yıl: 2001
Format:
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Çalışmada Halide Edib-Adıvar'ın feminist yazınla ilişkisi Handan, Ateşten Gömlek ve Tatarcık romanları bağlamında ataerkil söylem üzerinden irdelenmiştir. Adı geçen üç romandaki kadın karakterlerin kurgulanışı ve kadın deneyimlerinin yansıtılma yöntemleri sorgulanmıştır.

euro.message madebycat ®