İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) Basın Bülteni

25 Eylül 2012

Türkiye ilk, dünyanın üçüncü kent kadın müzesi olan İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) nesiller, cinsler ve kültürler arası iletişimi sağlayan konseptiyle aynı zamanda bir toplumsal barış projesidir.

Günümüzde sayısı yetmişi bulan dünya kadın müzelerinde görülen uzmanlaşma eğilimine paralel doğrultuda, İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) de sürekli sergisinin çerçevesini belli bir konuya odaklamıştır: Sürekli sergi İstanbul'un İ.Ö. 660 yılında kuruluşundan günümüze kadar sanat ve kültür alanında bir İlk`i gerçekleştirmiş kadınların biyografileri konusundadır. İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) için İlk durağan değil, kadın tarihindeki araştırmaların verilerine paralel olarak değişen bir kavramdır. Yani, İstanbul Kadın Müzesi'nde bir İlk olarak yer alan her biyografi, yerini yeni keşfedilen bir İlk'e kıvançla bırakır.

İstanbul Kadın Müzesi®ni (İKM) , birbirini tamamlayan üç ana içerik oluşturur. Bunlar İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) Sürekli Sergisi, İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) Kültür Etkinlikleri ve İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) Sosyal Sorumluluk Programları'dır.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), bugünkü yaşamımızdaki anlamı nedeniyle kentin tarihinin her dönemindeki ve her kültür grubundaki kadınların özenle hatırlandığı bir kadın tarihini hedefler. Müzenin sürekli sergisi, bu amacı cazip metodlarla pratiğe uygulayarak, ziyaretçilere kendilerini kent tarihinin bir parçası olduğunu hissettirir.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), kentin kadın belleğini oluşturmayı, bilgilendirmeyi ve nesiller, cinsler ve kültürler arası diyalog için olanaklar sunmayı hedefler. Müzenin kadın tarihinde bir kutlama geleneği oluşturan kültür etkinlikleri, kenti oluşturan kimlikler arasındaki iletişimi "kentin kadın tarihi" örneğinde kolaylaştırır.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), "Müze", "tarih" ve "kadın" sözcüklerini birbiriyle dost kılmayı hedefler. İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) sunduğu "Sosyal Sorumluluk Programları" ve gene aynı program çerçevesinde tasarlanmış "Türkiye Kadın Tarihi Akademik Araştırmaları Bilgi Havuzu" gibi çalışmalar, müzenin amacının farklı toplumsal kesimlerin geniş katılımına olanak sağlayacak yollarla pratiğe uygulanmasıdır.

İstanbul Kadın Kültür Vakfı, "sürdürülebilirliğin en önemli şartı kalite faktörüdür" illkesi doğrultusunda, İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) çağdaş müzecilik anlayışıyla çalıştırılmasını sağlar.

euro.message madebycat ®