Numune Mektepleri (Örnek Okullar)

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk modern deneme ilkokulları, diğer adıyla Numune Mektepleri (örnek okullar) ya da Usul-ü Cedid İptidaileri 1872 İstanbul'da açılmıştır.

1876 yılında kabul edilen anayasa, yani Kanun-u Esasi, kız ve erkek çocuklar için ilköğretimi anayasal bir zorunluk haline getirmiştir.

Başkent İstanbul dışında Anadoluda bulunan Numune Mektepleri'nin (örnek okullar) sayısı 1885 yılnda 'te 44 olmuştur. Taşrada bulunan bu okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak için 1880'li yıllarda 14 kentte, ilköğretmen okulları kurulmuştur.

euro.message madebycat ®