Karatepe-Aslantaş modeli

Prof. Dr. Halet Çambel: Osmaniye Karatepe Kazısı 2006-2007

Karatepe kazısı 2007 yılı çalışmaları

Osmaniye ili, Kadirli ilçesi. Karatepe çalışmaları 2007 yılında Ekim başlarından Aralık ayı sonlarına kadar sürdürüldü.Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığının Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünce Osmaniye İl Özel İdare Müdürlüğü yoluyla Kadirli İl İdare Müdürlüğüne aktarılan olanaklar, Türkiye Bilimler Akademisi ve Türk Tarih Kurumunun desteği ile gerçekleşti .Kendilerine bu destekleri için teşekkür borçluyuz..

Başkanlığımdaki kazı ve restorasyon kurulu üyeleri Bakanlık temsilcisi olarak Gaziantep Müzesinden arkeolog Ahmet Beyazlar ile arkeolog- restoratör Murat Akman'dan oluşuyordu.

Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ve Osmaniye Valiliği İl İdare Müdürlüğünün sağladığı olanaklarla inşa edilen Ek Depo, Sergileme ve Güvenlik mekanlarında Karatepe ve Domuztepe eserleriyle oluşturulan kapalı müzenin uzun bir bekleyişten sonra nihayet ziyarete açılmasıyla Karatepe daha büyük bir önem kazandı.

Geniş bir araziye yayılan Karatepe'de 2007 döneminde de her zamanki gibi çevre düzenlemesi, çalı ve funda temizliği, gezi yollarına göğpur toprağı serilip sıkıştırılması suretiyle yolların takviyesi, yolun en sarp yerine demir bir korkuluk yapılması, tesislerde gerekli ahşap imalatın yaptırılması işleri gerçekleşti.

Yamaçlarda geniş bir arama yapılarak, yağmur ve sel sularının açığa çıkardığı, tamamlanamamış ortostatlara ait parçaların araştırılması yapıldı ve özellikle yamaçların alt bitim bölgelerinde başarılı oldu. Bunların noksan olan ortostatlara oturtulmasına başlandı. Bu arada Domuztepe tarafında da Domuztepe aslanlarını bazı noksan parçaları da ele geçti.

Küçük buluntu ve malzeme depoları baştan başa elden geçirildi, temizlendi, noksan raflar ve değişik hayvanların buralara girip yuvalanıp zarar vermesinin önlenmesi için hepsine tavan kaplamaları yaptırıldı. Uzun yıllar boyunca biriken malzeme ayıklandı, hurdalar ayırt edildi Tümlenmemiş fakat üzerinde çalışılabilecek kap ve diğer buluntuların durduğu oda, arşiv odası oluşturmak üzere boşaltıldı, temizlendi, malzemeler kuzey depoya taşındı, yeniden tasnif edildi.

Gene uzun yıllar boyunca biriken belge, not ve benzeri malzeme elden geçirilmeğe başlandı, arşiv kurma işine girişildi.

***

Osmaniye ili, Kadirli ilçesi Karatepe'de 15.10.2006 günü başlamış olan çalışmalar Aralık sonlarına kadar sürdürülmüştür. Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünce sağlanan olanaklar, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimleri Akademisinin destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımdaki ekip Bakanlık temsilcisi Gaziantep Müzesinden arkeolog Ahmet Beyazlar ile arkeolog restoratör Murat Akman'dan oluşmaktadır.

Bu dönemde restorasyon, sergileme yöntemleri, çevre düzenlemesi ve bakım işleri ile tanıtım ve arşivleme işlerine ağırlık verildi.

A. Restorasyon ve Sergileme

  1. Karatepe-Aslantaş Geç Hitit kalesinin Güney Kapısı sağındaki eserler vaktinde bazalt kaide bulamadığından, geçici olarak, doku ve renk açısından bazalta uymayan demirli beton bir hatıl üzerine oturtulmuştu. Günümüzde artık Andırın'da bazalt kaideler imal edilebildiği için, oradan yeterli sayıda kaide yaptırılıp getirtilmiştir. Eserler, arkalarında hazırlanan ve kalaslarla takviye edilen bir platforma ceraskai yardımıyla alınmış, yeni gelen bazalt kaideler biribirine alıştırılmış, yerleştirilmiş, araya kurşun bir levha konmak suretiyle, eserler gene ceraskai yardımıyla bunların üzerine yerleştirilmiştir. Arkaya duvar örülmüştür.
  2. Kale kapısının solunda tamamlanamadan, şekilsiz, amorf bir kitle halinde orta yerde duran kapı aslanı kalıntısının bir kısım ayak parçaları bulunup ait olduğu kaidenin üzerine oturtulmuştur. Aslanın şekilsiz göğdesi, altına paslanmaz çelik ayaklar yerleştirilerek ceraskai yardımıyla bunların üzerine oturtulmuştur. Gelecek dönem için planlanan geniş bir parça arama çalışması süresince bu aslanın kısmen de olsa tümlenmesine çalışılacaktır.
  3. Domuztepe'den getirilen ve Ziyaretçi Merkezi önündeki saçaklı bir platforma geçici olarak takozlar üzerine oturtulan çifte boğa kaidesi gene Andırın'da yaptırılıp getirtilen bazalt taştan bir çerçeve içine alınmıştır. Ceraskaila kaldırılıp altı beslendikten sonra bazalt çerçevenin içi mıcırla doldurulmuş, boğa kaidesine görkemli bir görünüş kazandırılmıştır.

B. Tanıtım İşleri

Müzenin park yerine önceden konmuş fakat statik açıdan kusurlu olan tanıtım panosunun ayaklarına kalın demirden sağlam papuçlar yaptırılıp, tümü şakule alınarak çelik halatlarla takviye edilmiştir.

4 dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca) hazırlanan tanıtım levhaları buraya yerleştirilmek üzere Adana'da uzman bir matbaaya ısmarlanmıştır.

C. Çevre düzenlemesi ve bakım işleri

  1. Güney kale kapısının giriş, sahanlık ve yan odalarına geniş ölçüde göğpur toprağı döşenmiş, sıkıştırılıp, boşluklar doldurulmuştur.
  2. Kış ayları süresince erozyon nedeniyle bozulmuş olan gezi yolları göğpur toprağı taşınarak düzenlenmiştir.
  3. Eski atık toprağı kısmen gerekli yerlere taşınmıştır.
  4. Ziyaretçi Merkezinin altında geniş bir çalı temizliği yapılmış, çalı yığınları dışarıya taşınmıştır.
  5. Tesislerde bazı onarım ve bakım işleri gerçekleştirilmiş, bazı noksanlıklar giderilmiştir.

D. Arşivleme İşleri

Arşivleme işleri sürdürülmüştür

Prof. Dr. Halet Çambel
Kaynak: http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=282

euro.message madebycat ®