Hanımlara Mahsus Gazete

Hanımlara Mahsus Gazete, 1895'ten 1908'e kadar 612 sayıyla en uzun süreli çıkan bir kadın dergisidir ve başyazarı ve yazı kadrosunun çoğunluğu kadınlardan oluşmuştur.

Hanımlara Mahsus Gazete'nin başyazarları olarak sırasıyla Makbule Leman, Nigâr Osman (Şair Nigâr), Fatma Şadiye, Mustafa Asım, Faik Ali, Talat Ali, Gülistan İsmet çalışmışlardır.

Bu dergi bünyesinde Hanımlara Mahsus Gazete Kütüphanesi kurularak aralarında Şair Nigâr'ın da bulunduğu Makbule Hanım, Fatma Aliye Hanım, Fatma Fahrünnisa'nın kitaplarının basımı ve satışı yapılmıştır.

(Daha geniş bilgi için bkz: Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul 2011, ss. 66-74.)

euro.message madebycat ®