21. yüzyıl İstanbul'unda bir kadınlık hali: Bir Sembol olarak Arjantin Tangosu

Melin Levent Yuna

Okul:
Akademik Ünvan: Dr.
Bağlı olduğunuz Kurum: Yeditepe Üniversitesi ve Acıbadem Üniversitesi
Yıl: 2013
Format: Doktora sonrası
Kategori:

Çalışmayı indirmek için tıklayınız Çalışmayı izlemek için tıklayınız

Çalışmanın Özeti

Bu makale 21. yüzyılın orta ve orta-üst sınıf şehirli laik kadınının benlik kurgulama şekillerinden birine odaklanmaktadır: hayat seçimleri, hayat tarzı, zevk ve boş zaman algısı. Arjantin tango pratiği, bir çeşit tüketim alanı ve hayat tarzı olarak, laik şehirli orta ve orta-üst sınıf kadınların kendi benliklerini yansıttıkları ve kurguladıkları alanlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu pratik, 2000li yıllarda yapıldığı haliyle, yeni kadının kendini yansıttığı, erkeklerle belli güç ilişkileri içerisine girerek bu güç ilişkileri içerisinde benliğini kurduğu sembolik bir alandır.
Makale, orta ve orta-üst sınıf ilk nesil kadın tango dansçılarının nasıl olup ta kendilerini bu pratik aracılığıyla diğer sosyo-ekonomik sınıflara ait kadınlardan ve kadınlık hallerinden ayrıştırdıklarını ve bu yolla bir kimlik inşa ettiklerini anlatır. Bu bağlamda bu çalışma, 2008 ile 2011 yılları arasında ilk nesil kadın tango dansçıları arasında yaptığım katılımcı gözlem ve derinlemesine görüşmelere bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

euro.message madebycat ®